All-By-One Weddings and Events
Ceremonie
Logo All-By-One

Kerkelijke ceremonie of niet?

Hoe formeel wordt jullie huwelijk?

Afhankelijk van het soort huwelijk dat jullie kiezen (zeer formeel, formeel, semi-formeel, informeel) wordt de soort ceremonie ook bepaald.

Veel is ook afhankelijk of jullie enkel een burgerlijk huwelijk of ook een kerkelijk huwelijk wensen.
Of misschien eerder een niet-traditionele persoonlijke ceremonie?

Bij de uitwerking van de dagindeling, zal ook het protocol van de ceremonie aan bod komen.

Alles wordt samen met jullie uitgewerkt en de mensen die in de suite lopen worden ook tijdig op de hoogte gebracht van hun functie en plaats. Wie loopt links of rechts van wie?

 

Kerkelijke ceremonie

Na het vastleggen van de datum, nemen jullie contact op met de voorganger of pastoor.

De inhoud van de mis wordt besproken en wordt tegen ongeveer 1 maand voor de huwelijksdag uitgewerkt in een mis- of kerkboekje (bij voorkeur in dezelfde stijl van jullie uitnodigingen).

Jullie kunnen evangelische teksten kiezen en/of ook persoonlijke teksten laten voorlezen door de pastoor, getuigen, vrienden, familieleden...

Uiteraard blijft jullie geloof en de waarden van het leven bij deze mis een grote rol spelen.


Suitesamenstelling

Bij een kerkelijk huwelijk zijn er verschillende mogelijkheden om de kerk te betreden:

Suitevorming in de kerkinkom
. Bruidegom en moeder gevolgd door een gemengde samenstelling van de 2 families die hun intrede nemen in de kerk op een intredelied.

. De bruid volgt als laatste begeleid door haar vader en voorafgegaan door bruidskindjes of bruidsmeisjes/-jonkers.

Vereenvoudigde intrede
. Iedereen betreedt de kerk met eigen partner en neemt plaats.

. Bruidegom en moeder komen binnen op intredelied.

. Bruid met vader (of iemand die haar weggeeft aan bruidegom- volgen op ander intredelied.

Eenvoudige intrede
. Iedereen betreedt de kerk en de bruidegom gaat vooraan aan het altaar staan.

. De bruid betreedt de kerk (al dan nietimet vader) op een intredelied.


Niet-kerkelijke of niet-traditionele ceremonie

Bij een niet kerkelijke ceremonie wordt gekozen voor een persoonlijk uurtje waarbij het koppel echt centraal staat.
Op basis van een interview met het koppel en ook met ouders, vrienden, familie, kennissen, ... wordt hun verhaal uitgeschreven. Er kunnen ook teksten geschreven en voorgedragen worden.
Alles wordt in een geheel gevormd in combinatie met traditionele waarden zoals ringritueel, kaarsritueel, ...

Hebben jullie al kinderen, dan kan ook een zandritueel voorzien worden en ondertekening van een kinderakte.
De getuigen worden bij deze ceremonie ook meer betrokken dan bij een kerkelijk huwelijk.
Ze ondertekenen ook een getuigenakte.


Decor en aankleding

Zowel voor een kerkelijke als een niet kerkelijke ceremonie is bloemdecoratie nodig.
In de kerk voorzien we:

- een altaarbloemstuk 

- stoelhangertjes

- vaak laurierboompjes aan de ingang


Bij een niet-traditioneel huwelijk is een altaarbloemstuk niet nodig, wel:

- een prieel

- stoelhangertjes of bloemstukjes op de grond

- bloemen op zuilen vooraan (of achteraan als alternatief voor prieel)

- rode of witte loper loper


Afhankelijk van de locatie waar de ceremonie doorgaat, zijn er nog wat extra vragen:

. Kan een ceremonie buiten doorgaan?

. Hoeveel mensen kunnen aanwezig zijn (capaciteit)?

. Zijn er extra kosten voor huur van een extra zaal?

. Wat bij slecht weer?

. Hoeveel stoelen zijn beschikbaar? Moeten er nog bijgehuurd worden?

. Is er een geluidsinstallatie aanwezig om te gebruiken of moet dit extra gehuurd worden?
. Wie kan instaan voor het afspelen van de muziek (intrede, uittrede, andere liedjes)?


Bij de keuze van de feestlocatie en bespreking van de invulling van het feest is het dus belangrijk om  hiermee rekening te houden.


All-By-One inschakelen

Welke keuze jullie ook maken,Brigitte kan zowel instaan voor de uitwerking van een kerkelijke als een niet-kerkelijke ceremonie.

Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.